ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token

Generate KML (rs_mapapp14_93)

Layers:
  rs_line_sprav14_ake_HCP_pre_SVP(0)
  rs_line_sprav14_web(1)
  administratívne hranice obcí (2012)(2)
  zastavané územie obce(3)
  klad mapových listov VHM 1:50000(4)
  čiastkové povodia(5)
  sde.sde.GKU50000(6)
Layer Options: