ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (rs_mapapp14_93)

rs_line_sprav14_ake_HCP_pre_SVP (0)
rs_line_sprav14_web (1)
hydromeliorácie hydromeliorácie
lesné hospodárstvo lesné hospodárstvo
nemá nemá
ostatní ostatní
vodné hospodárstvo vodné hospodárstvo
vojenské lesy vojenské lesy
administratívne hranice obcí (2012) (2)
zastavané územie obce (3)
klad mapových listov VHM 1:50000 (4)
čiastkové povodia (5)
Bodrog Bodrog
Bodva Bodva
Dunaj Dunaj
Dunajec a Poprad Dunajec a Poprad
Hornád Hornád
Hron Hron
Ipeľ Ipeľ
Morava Morava
Slaná Slaná
Váh Váh