ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Vodné_útvary)

Hodnotenie vodných útvarov (0)
vodný útvar dosahujúci dobrý chemický stav vodný útvar dosahujúci dobrý chemický stav
vodný útvar nedosahujúci dobý chemický stva vodný útvar nedosahujúci dobý chemický stva
nehodnotené nehodnotené
Hodnotenie vodných útvarov (1)
dobrý a lepší (AWB) dobrý a lepší (AWB)
priemerný (AWB) priemerný (AWB)
dobrý a lepší (HMWB) dobrý a lepší (HMWB)
priemerný (HMWB) priemerný (HMWB)
zlý (HMWB) zlý (HMWB)
veľmi zlý (HMWB) veľmi zlý (HMWB)
Hodnotenie vodných útvarov (2)
veľmi dobrý veľmi dobrý
dobrý dobrý
priemerný priemerný
zlý zlý
veľmi zlý veľmi zlý
Vodné útvary (3)
B1(P1V) B1(P1V)
D1(P1V) D1(P1V)
D2(P1V) D2(P1V)
H1(K2V) H1(K2V)
H2(K2V) H2(K2V)
I1(P1V) I1(P1V)
K123 K123
K211 K211
K221 K221
K222 K222
K232 K232
K2M K2M
K2S K2S
K321 K321
K323 K323
K331 K331
K332 K332
K333 K333
K3M K3M
K3S K3S
K4M K4M
K4S K4S
M1(P1V) M1(P1V)
P1(K3V) P1(K3V)
P112 P112
P113 P113
C(K3V) C(K3V)
P1M P1M
P1S P1S
P2(K3V) P2(K3V)
P221 P221
P2M P2M
P2S P2S
R1(K2V) R1(K2V)
R2(P1V) R2(P1V)
S(K2V) S(K2V)
V1(K3V) V1(K3V)
V2(K2V) V2(K2V)
V3(P1V) V3(P1V)